Opis

golubovi sa burmama , vakum za auto, najam 1000, kupovina 3000 din