M082

4500,00 RSD

broj od cveća svilenog , 1m visine , po želji