Opis

venčić za kapiju  sa ružama i margaretama, 1 m 2000 din