Opis

Venčići za kuće, stanove , sa margaretama 1 metar 1500 din