A070

4000,00 RSD

najam 2 cvetna niza od svilenog cveća, vakum