A070

5500,00 RSD

najam 2 cvetna niza od svilenog cveća, vakum