SG167

5500,00 RSD

velika lopta od ruža na svećnjaku

ako je svećnjak iz restorana, aranžman je jeftiniji