SG280

5500,00 RSD

veliki box , kutija sa cvećem sa dizajniranim logotipom mladenaca,

aranžman koji gosti rado ponesu kući za uspomenu,

najam zlatnog broja 100 din